Start Zapytaj

GEV-Emicode

GEV - Stowarzyszenie z siedzibą w Niemczech, uznane w całej Europie, specjalizujące się w kontroli emisji lotnych związków organicznych w produktach stosowanych w budownictwie.

Decydując się na odpowiednie materiały podłogowe, ochrona środowiska i konsumentów odgrywa ważną rolę. Etykieta EMICODE® zapewnia projektantom, konsumentom i dystrybutorom wiarygodne referencje do oceny i wyboru produktu. Etykieta EMICODE® klasyfikuje niskoemisyjne materiały podłogowe przy użyciu punktów odniesienia dotyczących higieny środowiskowej i wewnętrznej. Produkty opatrzone etykietą EMICODE® muszą spełniać surowe wymagania i podlegać stałej kontroli.


Jeśli chcesz mieć pewność, że możesz polegać na produkcie, poszukaj etykiety EMICODE®. Oznacza to, że produkty są bezrozpuszczalnikowe i stanowią właściwy wybór dla współczesnej instalacji podłogowej pod względem jakości powietrza w pomieszczeniach. Etykieta certyfikacyjna została stworzona w 1997 r. Przez Stowarzyszenie ds. Kontroli Emisji w Produktach do Instalacji Posadzek, Klei i Materiałów Budowlanych e.V. (GEV), wiodące firmy w niemieckim przemyśle klejowym.

Etykieta EMICODE® klasyfikuje materiały podłogowe na trzy kategorie w zależności od emisji:

 

 

EMICODE EC 2: "niskoemisyjne"

 

EMICODE EC 1: "bardzo niskoemisyjny"

 

EMICODE EC 1 plus: "bardzo niskoemisyjny"

 

Ponieważ określenie "niskoemisyjna" nie jest jednoznacznie zdefiniowane, tylko EMICODE® może stanowić solidną podstawę do oceny i wyboru materiałów podłogowych, ponieważ jego kategorie określają ścisłe granice.
Materiały podłogowe oznaczone etykietą GEV EMICODE EC1 jako "bardzo niskoemisyjne" mogą zapewnić najlepsze bezpieczeństwo w zakresie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Ta nazwa dotyczy wszystkich produktów Polskie Dęby. Jest to dowód na to, że zdrowie domu i pracownika jest decydującym kryterium, jeśli chodzi o rozwój i optymalizację podłóg Polskie Dęby.